top of page
Bastuträsk Terminalen

Bastuträsk Terminalen

Om företaget

Godsterminalen i Bastuträsk invigdes hösten 2012 och har haft en stark utveckling sedan dess. Kärnverksamheten utgöras av lossning och lastning av gods i samband med omlastning från väg- till järnvägstransport och vice versa. I nuläget utgörs godset till stor del av rundvirke.

bastutrask terminalen

Tjänster

Genom att sammanbinda vägtransporter och järnväg på ett effektivt sätt ska Terminalen i Bastuträsk erbjuda industri och skogsnäring rationell och konkurrenskraftig gods- och materialhantering.

Vi har byggt ut terminalen och har i nuläget 3 hektar som går att hyra för mellanlagring. Transporterna till och från lagret kan skötas med bil-tåg, bil-bil eller tåg-tåg. Vi kan hantera nästan alla typer av gods och vi säkrar att alla ex. miljötillstånd från kommun och länsstyrelse är i ordning.

Vi kan erbjuda omlastning och lagring av specialeffekter ex. vindkraftverk och andra stora tunga objekt. Via samarbetspartner kan vi erbjuda transport från start- till slutpunkten med bil, tåg och skepp.

bottom of page