top of page
JP Gräv Bastuträsk

JP Gräv

Om företaget

JP Gräv utföra gräv- och schaktarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.

Företaget har idag 3 grävmaskiner i storleksklasser mellan 17 och 22 ton.

JP Gräv AB

Tjänster

JP Gräv har erfarenheter av olika typer av grävmaskinsarbeten t.ex. ​

 • Byggnad och upprustning skogsbilvägar

 • Packning och plogning vintervägar över myrar

 • Nybyggnad och zonarbeten på allmäna och enskilda vägar

 • Nybyggnad järnvägar

 • Skogsvård (högläggning, skyddsdikning)

 • Restaurering gamla flottningsleder och vattendrag

 • Markplanering för nybyggnad golfbana

 • Grävning Vatten och Avloppsanläggningar

 • Byggnad avloppsinfiltrationsanläggningar

 • Dräneringsdikning

 • Fräs- och stycketorvsstackning

bottom of page