Peter Lundhs Åkeri

Lundhs Åkeri

Om företaget

Lundhs Åkeri AB är ett entreprenadmaskiner och lastbilstjänster företag i Bastuträsk.

Peter Lundhs Åkeri

Tjänster

Lundhs Åkeri AB erbjuder kompletta lösningar inom entreprenad och markhantering. Företaget har den utrustning och kunskap som krävs för upphandling: lastbilar för transport av axelmaterial och maskiner med kunniga drivrutiner för att genomföra kontrakt. Via Grannäs Grus och Makadam har de även försäljning och transport av certifierade grus och stenmaterial.